برنامه کلاسها

کلاسهای آنلاین

پیلاتس : لایو اینستاگرام (قابل دسترسی در تمام ساعات شبانه روز برای اعضاء)،
بدنسازی : طبق ساعت درخواستی شما

کلاسهای حضوری

ایروبیک: صبح و بعد از ظهر
پیلاتس: بعد از ظهرها
تی آر ایکس: بعد از ظهرها
بدنسازی: صبح و بعد از ظهر